Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ

Tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ Doanh nghiệp mua vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.......
Giá gốc:
 
a/Đối với vật liệu, dụng cụ mua ngoài:
 
- Giá mua ghi trên hóa đơn, thuế nhập khẩu phải nộp, thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu phải nộp ( nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, phân loại, bảo hiểm, …vật liệu, dụng cụ từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp. Công tác phí của cán bộ thu mua, chi phí của bộ phận thu mua độc lập, các chi phí khác có liên quan trưc tiếp đến việc thu mua vật liệu và số hao hụt tự nhiên trong định mức ( nếu có)
 
- Doanh nghiệp mua vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá trị của vật liệu, dụng cụ mua vào được phản ánh theo giá mua chưa có thuế GTGT. Thuế GTGT đầu vào khi mua vât liệu, dụng cụ và thuế GTGT đầu vào của dịch vụ vẩn chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phí gia công, …. được khấu trừ và hạch toán vào tài khoản 133 “ Thuế GTGT được khấu trừ (1331)”
 
- Doanh nghiệp mua vật liệu, dụng cụ dùng vào sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT, hoặc dùng cho hoạt động sự nghiệp, phúc lợi, dự án thì giá trị của nguyên liệu, vật liệu mua vào được phản ánh theo tổng giá thanh toán bao gồm cả thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ (nếu có)
 
- Đối với nguyên liệu, vật liệu mua bằng ngoại tệ thì phải được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế hoặc tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi tăng giá trị vật liệu, dụng cụ nhập kho
 
b/ Đối vớinguyên liệu, vật liệu tự chế biến: là giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất chế biến và chi phí chế biến.
 
c/ Đối với nguyên liệu, vật liệu thuê ngoài gia công chế biến: là giá trị thực tế của nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công chế biến và từ nơi chế biến về đơn vị, tiền thuê ngoài gia công chế biến.
 
d/ Đối với vật liệu nhận góp vốn liên doanh, cổ phần: là các giá trị được các bên tham gia góp vốn liên doanh thống nhất đánh giá chấp thuận.
 
Giá tồn kho:
 
Doanh nghiệp có thể sử dụng một trong 4 phương pháp sau để tính giá vật tư cuối kỳ:
 
a/ Phương pháp thực tế đích danh:
 
b/ Phương pháp nhập trước - xuất trước
 
c/ Phương pháp nhập sau - xuất trước
 
d/ Phương pháp bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập hoặc cuối kỳ.
 
Lưu ý: Khi sử dụng phương pháp tính giá phải tuân thủ nguyên tắc nhất quán trong cả niên độ kế toán
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại sổ sách kế toán theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
- Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính năm;
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   UWJ5BV
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011