Xây dựng cơ cấu chi phí doanh nghiệp

Xây dựng cơ cấu chi phí doanh nghiệp Chi phí hoạt động trong Doanh nghiệp là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động tài chính, hoặc các hoạt động khác của doanh nghiệp.
Những chi phí đó bao gồm chi phí sản xuất, chi phí quản lý và chi phí tiêu thụ sản phẩm, trong đó:

- Chi phí về sản xuất, tiêu thụ được gọi là chi phí hoạt động kinh doanh; 

- Chi phí về góp vốn liên doanh, mua bán chứng khoán, cho thuê tài sản, vây nợ tổ chức, cá nhân được gọi là chi phí hoạt động tài chính

Sự cần thiết phải xây dựng cơ cấu chi phí hợp lý: 

Thứ nhất: Chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp luôn có những biến động nhất định trong từng thời kỳ. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của Người quản lý doanh nghiệp là phải quản lý được chi phí, lựa chọn cơ cấu chi phí sao cho hợp lý, hiệu quả nhất.

Thứ hai: Do đặc điểm kinh tế, kỹ thuật của mỗi ngành có ảnh hưởng đến chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. có thể thấy ảnh hưởng này qua việc xem xét hoạt động của doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ… 

HS-F&A Consultant Việt Nam sẽ giúp Quý doanh nghiệp, Người quản lý doanh nghiệp xây dựng một cơ cấu chi phí hợp lý và mang lại hiệu quả tối ưu cho doanh nghiệp. 

Dịch vụ của chúng tôi gồm:

- Tư vấn, phân tích và xây dựng cơ cấu chi phí và nguồn vốn huy động tối ưu cho doanh nghiệp trong từng thời kỳ;

- Tư vấn thiết lập chính sách phân chia chi phí cùng các mức lợi nhuận một cách hợp lý nhất đối với doanh nghiệp; 

- Tư vấn phương pháp kiểm soát việc sử dụng tài sản của doanh nghiệp; 

- Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến cơ cấu chi phí doanh nghiệp

HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Z2B2LM
 

Tin đã đăng

HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011