Dịch vụ kiểm tra sổ sách

Dịch vụ kiểm tra sổ sách Dịch vụ kiểm tra sổ sách kế toán là hoạt động soát xét kế toán, thông qua việc kiểm tra các chứng từ kế toán, kiểm tra các bút toán hạch toán kế toán, kiểm tra các báo cáo kế toán và thực hiện các điều chỉnh kế toán cần thiết để sổ sách kế toán, báo cáo kế toán và báo cáo thuế theo đúng quy định của pháp luật
 
 
 
 - Tại Việt Nam hiện nay, các quy định về chính sách kế toán, các quy đinh về chính sách thuế thường xuyên thay đổi. Nếu không phải là chuyên gia trong lĩnh vực kế toán, chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực thuế thì không thể nắm bắt kịp thời, thực hiện không theo đúng quy định.
 
- Do đó sổ sách kế toán, khai thuế không phù hợp với quy định, nhiều doanh nghiệp đã bị xử phạt vi phạm hành chính và bị truy thu thuế với số tiền rất lớn. Để hạn chế rủi do, các doanh nghiệp kiểm tra sổ sách kế toán
 
- Kiểm tra sổ sách thực hiện quy trình chặt chẽ, chính xác, phù hợp với quy định của pháp luật.. Công việc thực hiện
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về sự phù hợp của các chứng từ kế toán;
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về việc định khoản, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về việc lập và kê khai báo cáo thuế VAT hàng tháng;
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về lập báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp;
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân;
 
- Kiểm tra sổ sách kế toán về lập báo cáo tài chính theo quy định
 
- Tư vấn, điều chỉnh cho doanh nghiệp các sai sót, chưa phù hợp với quy định của pháp luật;
 
- Thiết lập lại sổ sách kế toán, báo cáo thuế theo đúng quy định của các luật thuế;
 
- Thực hiện điều chỉnh các báo cáo thuế khi có sai lệch;
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Dịch vụ kiểm tra sổ sách

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   VN4OJM
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011