Dịch vụ hoàn thiện sổ sách

Dịch vụ hoàn thiện sổ sách Hệ thống sổ sách kế toán là phần thể hiện chi tiết các nghiệp vụ, phản ánh thực tế tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 Tuy nhiên tình trạng chung khá phổ biết của đa số các doanh nghiệp do chưa nắm chắc về chuẩn mực, nghiệp vụ kế toán, thiếu nhân sự chuyên trách có trình độ và làm việc ổn định dẫn đến hệ thống sổ sách kế toán thiếu sót, lộn xộn, không đúng theo quy chuẩn khiến họ việc quản lý, theo dõi trở nên khó khăn, phát sinh những vướng mắc, sai phạm về thuế dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng khi thực hiện quyết toán thuế, gây thiệt hại cho doanh nghiệp.
 
Nội dung dịch vụ:
 
- Kiểm tra rà soát lại toàn bộ hiện trạng hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 
- Tư vấn điều chỉnh, cân đối số liệu chứng từ kế toán,doanh thu, lãi lỗ.
 
- Tư vấn xử lý các vấn đề sai phạm về thuế.
 
- Nhập lại số liệu kế toán của cả năm, phân bổ hạch toán theo đúng chuẩn mực.
 
- Lập toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán.
 
- Lập báo cáo tài chính năm
 
- Đại diện doanh nghiệp giải trình hồ sơ quyết toán thuế. Bằng tất cả lòng nhiệt thành
 
  
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Dịch vụ hoàn thiện sổ sách

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   68PLKE
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011