Dịch vụ đóng Mã số thuế

Dịch vụ đóng Mã số thuế Các doanh nghiệp khi muốn chấm dứt tồn tại như giải thể, chấm dứt kinh doanh cần phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan Thuế nơi doanh nghiệp có trụ sở.
 
 
 
 
 
Đối tượng nộp thuế chấm dứt tồn tại thì mã số thuế sẽ không còn giá trị sử dụng. Các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh chấm dứt tồn tại thì mã số thuế bị đóng và không được sử dụng tại 1 đơn vị, tổ chứng kinh tế SXKD
 
Đối với doanh nghiệp: doanh nghiệp chấm dứt tồn tại như giải thể, phát sản, chấm dứt kinh doanh,.. phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế với cơ quan thuế.
 
Hồ sơ đóng mã số thuế gồm:
 
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (Bản gốc)
 
- Quyết định giải thuể doanh nghiệp hoặc quyết định mở thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phát sản doanh nghiệp hoặc .Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh của cá nhân, hộ kinh doanh.
 
- Trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang làm thủ tục đóng mã số thuế
 
 Đối với doanh nghiệp có các đơn vị trực thuộc: đơn vị chủ quản bị đóng mã số thuế thì tất cả các đơn vị trực thuộc sẽ bị đóng mã số thuế. Đơn vị chủ quản có trách nhiệm thông báo việc chấm dứt tồn tại của mình cho các đơn vị trực thuộc biết. Đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện thủ tục đóng mã số thuế của đơn vị mình với cơ quan thuể quản lý.
 
Hồ sơ gồm:
 
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế ( Bản gốc)
 
- Thông báo chấm dứt tồn tại của đơn vị chủ quản. Sau khi đóng mã số thuế cho đơn vị chủ quản, Cục thuế quản lý đơn vị chủ quản phải thông báo ngay cho cục thuế các tỉnh có đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn về việc đóng mã số thuế của đơn vị chủ quản để các Cục thuế này kiểm tra việc thực hiện thủ tục đóng mã số thuế của các đơn vị trực thuộc. Nếu đơn vị trực thuộc chưa đóng mã số thuế thì cơ quan Thuế yêu cầu các đơn vị trực thuộc phải thực hiện thủ tục đóng mã số thuế theo quy định.
 
Sau khi doanh nghiệp chủ quản giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại, nếu một số đơn vị trực thuộc vẫn tiếp tục hoạt động thì các đơn vị trực thuộc này phải làm thủ tục đóng mã số thuế trực thuộc và thực hiện Đăng ký thuế mới với cơ quan Thuế như một đơn vị độc lập.
 
Các trường hợp đơn vị chủ quản đã đóng mã số thuế mà đơn vị trực thuộc vẫn sử dụng mã số thuế 13 số theo mã số thuế của đơn vị chủ quản đều bị coi là sử dung mã số thuế không hợp pháp.
 
Các trường hợp đóng mã số thuế vì lý do khác.
 
- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh ngừng kê khai và nộp thuế nhưng không khai báo với cơ quan thuế.
 
Quá thời hạn nộp tờ khai và nộp thuế, sau 3 lần gửi thông báo nhắc nhở đối tượng phải kê khai và nộp thuê, nếu không có phản hồi từ phí tổ chức, cá nhân nộp thuế thì cơ quan thuế liên hệ với chính quyền địa phương để nắm bắt thông tin và điều tra tình hình thực tế về sự tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế. Nếu đối tượng không còn kinh doanh nhưng vẫn cư trú trên địa bàn thì yêu cầu đối tượng thực hiện thủ tục đống mã số thuế. Nếu đối tượng không có hoạt động kinh doanh tại trụ sở đăng ký kinh doanh và không xác định được tung tích thì cơ quan thuế phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản xác bản xác về tình trạng không tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế. Cơ quan Thuế thông báo công khai tình trạng không tồn tại của tổ chức, cá nhân nộp thuế.
 
- Đối với cá nhân chết, mất tính, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự: Cơ quan thuế có trách nhiệm liên hệ với chính quyền địa phương để nắm thông tin về những cá nhân nộp thuế nhưng không nộp thuế quá 3 tháng. Nếu xác định cá nhân đã chết, mất tính, hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì đề nghị chính quyền địa phương xác nhận để làm căn cứ đóng mã số thuế của cá nhân đó.
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666   
Các từ có liên quan đến bài viết: Dịch vụ đóng Mã số thuế

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   LBSMXK
 

Tin đã đăng

Trang:  

Bài viết liên quan

Trang:  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011