Hạch toán kế toán chiết khấu thương mại

Hạch toán kế toán chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại là một loại chiết khấu mà nhiều doanh nghiệp dùng để thu hút khách hàng, việc kế toán khoản chiết khấu thương mại trên thực tế như thế nào là một vấn đề mà nhiều giảng viên, học viên ngành kế toán doanh nghiệpvà các nhân viên kế toán rất quan tâm...
Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà doanh nghiệp đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc người mua hàng đã mua hàng (sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua, bán hoặc cam kết mua, bán hàng.
 
- Kết cấu, nội dung phản ánh của tài khoản Chiết khấu thương mại
 
Bên Nợ: Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho khách hàng.
 
Bên Có: Cuối kỳ kế toán, kết chuyển toàn bộ số chiết khấu thương mại sangTài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.
 
Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ.
 
- Phương pháp kế toán
 
1. Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:
 
Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại
 
Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ (33311) (Nếu có)
 
Có các TK 111, 112, 131,. . .
 
2. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người mua phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, ghi:
 
Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 
Có TK 521 - Chiết khấu thương mại.
 
Với đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, nhiều năm kinh nghiệm, HS-F&A Consultant Việt Nam luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc hoạch định, định hướng các loại giá thành sử dụng sao hợp lý giúp các doanh nghiệp có biện pháp tiết kiệm chi phí sản xuất..
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
1. Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
2. Bảng cân đối số phát sinh;
 
3. Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
4. Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
5. Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
6. Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
 


CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   EB65VJ
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011