Nội dung, kết cấu chênh lệch đánh giá lại tài sản

Nội dung, kết cấu chênh lệch đánh giá lại tài sản Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp...
 
Tài khoản này dùng để phản ánh số chênh lệch do đánh giá lại tài sản hiện có và tình hình xử lý số chênh lệch đó ở doanh nghiệp. Tài sản được đánh giá lại trong các trường hợp sau:
 
- Khi có quyết định của Nhà nước về đánh giá lại tài sản;
 
- Khi thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước;
 
- Các trường hợp khác theo quy định (Như khi chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp...)
 
2. Kết cấu và nội dung tài khoản 412
 
Bên Nợ:
 
- Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản;
 
- Xử lý số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản.
 
Bên Có:
 
- Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản;
 
- Xử lý số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản.
 
Tài khoản 412 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản, có thể có số dư bên Nợ hoặc số dư bên Có:
 
Số dư bên Nợ:
 
Số chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
 
Số dư bên Có:
 
Số chênh lệch tăng do đánh giá lại tài sản chưa được xử lý.
 
HS F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam
 
Các dịch vụ HS F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
- Bảng cân đối số phát sinh;
 
- Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
- Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
- Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
- Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
 


 Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   F5SJXK
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011