Văn bản pháp luật Dân sự, Hình sự, Hành chính

Nghị định 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01/03/2012

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   CDPQF6     
 

Các mẫu văn bản khác

Quyết định 1729/QĐ-BTP Quyết định 1729/QĐ-BTPNgày 19/08/2016 Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1729/QĐ-BTP về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo >> Download
Quyết định 33/2016/QĐ-TTg Quyết định 33/2016/QĐ-TTgNgày 19/08/2016 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 33/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế cung cấp, sử dụng thông tin tờ khai hải quan điện tử >> Download
Thông tư 31/2016/TT-BCA Thông tư 31/2016/TT-BCABộ Công an đã ban hành Thông tư 31/2016/TT-BCA quy định về công tác của cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc >> Download
Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNT Thông tư 29/2016/TT-BNNPTNTThông tư 29/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn >> Download
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNVThông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ về việc quy định tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường >> Download
Thông tư 10/2016/TT-BTP Thông tư 10/2016/TT-BTPThông tư 10/2016/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật >> Download
Thông tư 17/2016/TT-BXD Thông tư 17/2016/TT-BXDThông tư 17/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng >> Download
Thông tư 47/2015/TT-BYT Thông tư 47/2015/TT-BYTThông tư 47/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm - Dung môi >> Download
Thông tư 46/2015/TT-BYT Thông tư 46/2015/TT-BYTThông tư 46/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về vệc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hương liệu thực phẩm - Các chất tạo hương vani >> Download
Quyết định 02/2016/QĐ-KTNN Quyết định 02/2016/QĐ-KTNNQuyết định 02/2016/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hệ thống Chuẩn mực kiểm toán Nhà nước >> Download
Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL Quyết định số 2881/QĐ-BVHTTDLQuyết định số 2881/QĐ-BVHTTDL ngày 17/08/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực di sản văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
>> Download
Quyết định số 32/2016/QĐ-TTg Quyết định số 32/2016/QĐ-TTgQuyết định số 32/2016/QĐ-TTg ngày 08/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016 - 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tính chất phức tạp hoặc điển hình >> Download
Nghị định 103/2016/NĐ-CP Nghị định 103/2016/NĐ-CPNgày 01/7/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 103/2016/NĐ-CP quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm >> Download
Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg Quyết định số 31/2016/QĐ-TTgNgày 05/08/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên quốc phòng, áp dụng đối với Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được bổ nhiệm vào các ngạch Thanh tra viên quốc phòng >> Download
Kế hoạch số 149/KH-UBND Kế hoạch số 149/KH-UBNDNgày 04/08/2016, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 149/KH-UBND về việc tăng cường quản lý hoạt động bán hàng đa cấp nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm, giữ ổn định trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011