Nội dung của báo cáo tài chính tổng hợp

Nội dung của báo cáo tài chính tổng hợp - Nội dung hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính tổng hợp được thực hiện theo mẫu biểu quy định trong phần hướng dẫn chuẩn mực số 21 “ Trình bày báo cáo tai chính”...
- Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp bao gồm 4 biểu mẫu báo cáo:
 
- Bảng cân đối kế toán tổng hợp                          Mẫu số B01 – DN
 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp        Mẫu số B02 – DN
 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp                            Mẫu số B03 – DN
 
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp                  Mẫu số B09 – DN
 
Ngoài ra, để phục phụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ đạo, điều hành của toàn đơn vị, đơn vị kế toán cấp trên, tổng công ty nhà nước có thể quy định lập thêm các báo cáo tài chính tổng hợp chi tiết khác
 
- Nội dung hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo tài chính tổng hợp được thực hiện theo mẫu biểu quy định trong phần hướng dẫn chuẩn mực số 21 “ Trình bày báo cáo tai chính”
 
Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết các đơn vị cấp trên có thể bổ sung chi tiết các chỉ tiêu của báo cáo tài chính tổng hợp cho phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của đơn vị cấp trên; Nếu có sửa đổi phải được bộ tài chính chấp thuận bằng văn bản
 
HS-F&A Consultant Việt Nam đảm bảo cung cấp dịch vụ kế toán chất lượng cao đúng với pháp luật Việt Nam, đảm bảo tính an toàn, bảo mật tuyệt đối cho doanh nghiệp. Với đội ngũ luật sư, kế toán viên chuyên nghiệp tham gia quyết toán nhiều với các loại hình doanh nghiệp khác nhau hiểu rõ đặc thù và kinh nghiệm, quyết toán thực tế với cơ quan thuế là một thế mạnh của HS-F&A Consultant Việt Nam
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
1. Sổ nhật ký chung ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
 
2. Bảng cân đối số phát sinh;
 
3. Sổ chi tiết tài khoản kế toán, bắt đầu bằng tài khoản tiền mặt và kết thúc bằng tài khoản xác định kết quả kinh doanh;
 
4. Sổ chi tiết doanh thu – giá vốn hàng bán trong kỳ;
 
5. Sổ chi tiết vật tư hàng hoá nhập xuất trong kỳ theo từng khoản mục vật tư – hàng hoá;
 
6. Báo cáo nhập xuất tồn hàng hóa
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   PWKMBW
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011