Nội dung của báo cáo tài chính

Nội dung của báo cáo tài chính Báo cáo tài chính được lập theo chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán dùng để tổng hợp và thuyết minh về tình hình kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán....
Nội dung của báo cáo tài chinh
 
Hệ thống báo cáo tài chính gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ
 
A. Báo cáo tài chính năm
 
Báo cáo tài chính năm gồm:
 
- Bảng cân đối kế toán                                                                    Mẫu số: B01-DN
 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh                            Mẫu số: B02-DN
 
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ                                                            Mẫu số: B03-DN
 
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính                                                 Mẫu số: B09-DN
 
B. Báo cáo tài chính giữa niên độ
 
Báo cáo tài chính giữa niên độ gồm báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lươc.
 
1. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ, gồm:
 
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)                                Mẫu số: B01a-DN
 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa niên độ              Mẫu số: B02a-DN (dạng đầy đủ):
 
- Báo cao lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)                        Mẫu số: B03a-DN
 
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:                                        Mẫu số: 09a-DN
 
2. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược, gồm:
 
- Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng tóm lược):                            Mẫu số: B01b-DN
 
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giữa niên độ              Mẫu số: B02b-DN (dạng tóm lược):
 
- Báo cao lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng tóm lược):                    Mẫu số: B03b-DN
 
- Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc:                                        Mẫu số: 09a-DN
 
Ngoài ra, để phục vụ yêu cầu quản lý kinh tế, tài chính, yêu cầu chỉ đạo, điều hành, các ngành, các tổng công ty, các tập đoàn, các công ty liên doanh…có thể quy định thêm các báo cáo tài chính chi tiết khác.
 
Nội dung, phương pháp tính toán, hình thức trình bày các chỉ tiêu trong từng báo cáo quy định trong chế độ này được áp dụng thống nhất cho các doanh nghiệp.
 
Trong quá trình áp dụng, nếu thấy cần thiết, các doanh nghiệp có thể bổ sung, sửu đổi hoặc chi tiết các chỉ tiêu cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, nhưng phải được Bộ Tài Chính chấp thuận bằng văn bản.
 
HS F&A Consultant Việt Nam không ngừng phát triền với đội ngũ chuyên viên kế toán nhiều năm kinh nghiệm trong nghề hứa hẹn mang đến cho bạn một nền tảng kế toán vững chắc theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.
 
Hãy đến với chúng tôi, mọi ý kiến về kế toán, luật kế toán, các loại thuế, pháp luật về thuế sẽ được giải đáp. Các dịch vụ của HS-F&A Consultant bao gồm:
 
+ Tư vấn pháp luật về kế toán, pháp luật thuế cho doanh nghiệp
 
+ Tư vấn hồ sơ, thủ tục về kế toán, thuế
 
+ Thực hiện dịch vụ kế toán thường xuyên
 
+ Hoàn thiện số sách chứng từ, lập báo cáo tài chính, xây dựng bảng cân đối thuế
 
+ Xây dựng cơ cấu chi phí giá thành hợp lý,
 
 
+ Tổ chức hệ thống kế toán, xử lý thông tin kế toán
 
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS Số 183, Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   3M1F0Z
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011