Sổ kế toán hợp nhất

Sổ kế toán hợp nhất Sổ kế toán hợp nhất là sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã thực hiện có liên quan đến quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con tại Công ty mẹ...
Sổ kế toán hợp nhất phải ghi rõ tên đơn vị kế toán; tên sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; số trang; đóng dấu giáp lai.
 
Sổ kế toán hợp nhất phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 
a) Ngày, tháng ghi sổ;
 
b) Số hiệu và ngày, tháng của chứng từ kế toán dùng làm căn cứ ghi sổ;
 
c) Tóm tắt nội dung của nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính thực hiện hợp nhất;
 
- Số tiền của nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh ghi vào các khoản mục báo cáo hợp nhất;
 
- Số tiền phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ.
 
- Sổ kế toán hợp nhất gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết (sổ kế toán chi tiết được mở tùy theo nhu cầu chi tiết các thông tin, số liệu hợp nhất theo từng loại báo cáo tài chính hợp nhất).
 
- Mỗi đơn vị kế toán thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính chỉ có một hệ thống sổ kế toán hợp nhất hợp nhất cho kỳ kế toán năm. Sổ kế toán hợp nhất được mở ở thời điểm lập báo cáo tài chính hợp nhất.
 
- Công ty mẹ phải căn cứ vào báo cáo tài chính của công ty mẹ và công ty con và các bút toán điều chỉnh để ghi sổ kế toán hợp nhất. Sổ kế toán hợp nhất phải ghi kịp thời, rõ ràng, đầy đủ theo các nội dung của sổ. Thông tin, số liệu ghi vào sổ kế toán hợp nhất phải chính xác, trung thực, đúng với căn cứ ghi sổ kế toán hợp nhất.
 
- Số liệu của sổ kế toán hợp nhất căn cứ lập Báo cáo tài chính hợp nhất.
 
- Sổ kế toán hợp nhất (tổng hợp, chi tiết) sử dụng để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế hợp nhất nhằm cung cấp các số liệu, thông tin trình bày trên Báo cáo tài chính hợp nhất.
 
Với kinh nghiệm sẵn có và mong muốn trợ giúp các nhà quản lý doanh nghiệp nắm bắt kịp thời tình hình tài chính - kế toán, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đội ngũ kế toán trưởng, chuyên viên tư vấn quản trị, nhiều kinh nghiệm sẽ đảm bảo độ Tin cậy, Hiệu quả, Tiết kiệm chi phí, Thời gian và chính xác cho doanh nghiệp .
 
Các dịch vụ HS-F&A Consultant Việt Nam cung cấp bao gồm:
 
- Thiết lập hồ sơ khai thuế ban đầu, mua hoá đơn;
 
- Làm báo cáo thuế tháng, quý, năm;
 
- Hạch toán kế toán;
 
- Lập và in đầy đủ các loại theo chuẩn mực;
 
- Kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân;
 
 
- Tổng hợp và phân tích số liệu về các chi phí liên quan kế toán;
 
- Kiểm tra, các chứng từ kế toán để phát hiện các sai sót so với quy định và điều chỉnh;
 
- Phối hợp cùng doanh nghiệp xử lý các vấn đề liên quan nghiệp vụ kế toán;
 
- Tư vấn để doanh nghiệp năm bắt kịp thời và cân đối được kế hoạch doanh thu, chi phí;
 
- Chịu trách nhiệm giải trình với cơ quan thuế khi quyết toán thực tế.
 
 
HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

CÔNG TY CỔ PHẦN HS-F&A CONSULTANT VIỆT NAM
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.  
Điện thoại: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666 

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   Z075VO
 

Tin đã đăng

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011