Báo cáo tài chính hợp nhất

Trình tự áp dụng báo cáo hợp nhất Trình tự áp dụng báo cáo hợp nhấtLập báo cáo tài chính hợp nhất căn cứ vào bảng tổng hợp các chỉ tiêu hợp nhất sau khi đã được điều chỉnh và loại trừ.... xem chi tiết
Sổ kế toán hợp nhất Sổ kế toán hợp nhấtSổ kế toán hợp nhất là sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã thực hiện có liên quan đến quá trình lập Báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mẹ và các công ty con tại Công ty mẹ... xem chi tiết
 

Bài viết liên quan

 
HS - F&A Consultants | HSLAW © 2011